Wanorde maakt ontspannen en opladen moeilijker

Onderzoek van UCLA (University Of California Los Angeles) heeft aangetoond dat wanorde een negatief effect heeft op ons humeur en gevoel van eigenwaarde. Hoe hebben ze dat onderzocht?

Onderzoeksmethodiek

Aan zestig tweeverdieners werd met gebruik van een digitaal taalprogramma gevraagd welke woorden van toepassing waren bij een rondleiding door hun huis. Daarbij werden enerzijds woorden gebruikt die rommel beschreven en begrippen als onvoltooid en ongeorganiseerd, anderzijds konden de proefpersonen kiezen voor woorden die rust beschreven of zelfs natuurbeelden. Op basis van de woorden die de deelnemers gebruikten, werd er een verdeling gemaakt tussen woningen die als “herstel bevorderend” werden ervaren, en woningen die als “stressvol” werden ervaren.

Onderstaand twee voorbeelden van beschrijvingen uit de twee categorieën:

 —Home tour given by mother, Family 3

Here’s the little sitting area especially in the winter where I sit and light a fire and read. It’s really peaceful and nice when the kids are asleep . . . and this is the family room which we all love and relax and play in.

 —Home tour given by father, Family 1

These are the windows, which won’t shut, and if I had more money, I would replace. Here are the holes in the wall, which don’t get repaired. . .. And I get to come home and I always reflect on all the holes in the wall and all the things that aren’t done.

Drie dagen na de test werd het niveau van het stresshormoon cortisol bij de proefpersonen gemeten. Bij vrouwen die hun woning beschreven met de meeste woorden in de categorie 'stressvol', was de afname van het stresshormoon cortisol lager dan bij de vrouwen die hun huis beschreven met woorden in de categorie ‘herstel bevorderend’. Het beeld van de vrouwen met een lagere afname van cortisol kon gekoppeld worden aan gezondheidsklachten die de proefpersonen hadden. De uitkomsten bleven gelijk nadat ook gekeken was of er sprake was van echtelijke problemen en/of neurotische aandoeningen.

Vrouwen met een huis dat als meer stressvol werd ervaren kregen gedurende de dag meer last van depressieve gevoelens, vrouwen die hun huis als herstel bevorderend ervoeren gingen, zich juist beter voelen gedurende de dag. Omdat vrouwen zich over het algemeen vaker verantwoordelijk voelen voor het op orde houden van het huis, was het verschil bij vrouwen het duidelijkste zichtbaar

Conclusies

Wanorde in huis heeft een negatieve invloed op de afname van het stresshormoon cortisol. Hierdoor is het moeilijker om te ontspannen en kunnen stressgevoelens zelfs toenemen.